Kamianna, tel. 18 474 16 70

Kamianna

Kamianna

Pierwsze historyczne wzmianki o Kamiannej pochodzą z XVII w. Malownicza miejscowość Kamianna położona jest na terenie dawnego "Klucza Muszyńskiego" - 15 km od Krynicy. Znana jest jako Centrum Apiterapii - leczenia ukąszeniami pszczół, oraz jako miejsce powstawania pysznego miodu. W Kamiannej jest kilka obiektów godnych zwiedzenia. Kościół (była Cerkiew) z bogactwem rzeźb Jana Stefaniaka, Dom Pszczelarza, Dom św. Filipa Neri z piękną kaplicą oraz skansen z pasiekami i Izba pamięci.

Drewniany kościółek

Jak wiele wiosek sąsiednich, tak i Kamianna szczyciła się pięknem architektury cerkiewnej. Szczególnie zaś na podkreślenie zasługiwała cerkiew św. Parascewy, wybudowana w roku 1852. W latach powojennych wspomniana cerkiew przeniesiona została do miejscowości Bukowiec. W Kamiannej pozostała druga z istniejących tu cerkwi, zbudowana w latach 1935 - 39, która staraniem mieszkańców dostosowana została do kultu rzymsko - katolickiego na podstawie dekretu erekcyjnego J.E. ks. bp. Jerzego Ablewicza ordynariusza Diecezji Tarnowskiej. Stało się to dnia 04.02.1981 r. Świątynia otrzymała tytuł Nawiedzenia NMP.

Zdjęcia z Kamiannej

Kamianna Kamianna Kamianna Kamianna Kamianna Kamianna Kamianna Kamianna Kamianna Kamianna Kamianna Kamianna

foto: Łukasz Kondracki © 2007, 2009